Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

VIII клас

ПРЕДЛОЖЕНИ ДВЕ ПАРАЛЕЛКИ

Паралелка “Природни науки”

Профилиращи предмети: “Биология и здравно образование” и “Химия и опазване на околната среда”
Разширено изучаване на английски език

База: Модернизиран кабинет по Биология и здравно образование
Ремонтиран кабинет по Химия и опазване на околната среда.

Сключени договори за сътрудничество с Медицински университет - Плевен и Българска академия на науките, за реализиране на съвместни практически дейности.

Обучението по профилиращите предмети се реализира чрез съвременни образователни методи, техники и технологии (вкл. дигитални - Chrombook), задължително провеждане на лабораторни упражнения, изнесени уроци в други институции. Насочено е за формиране на практически умения в учениците - работа с микроскопи и микроскопски препарати, извършване на основните лабораторни операции, за разкриване на практическото приложение на знанията.

Каква е реализацията след обучение в тази паралелка?

  • В медицински колежи и университети
  • Към биологически и химически факултети на университети, в съвременните SCIENCE специалности като биология, молекулярна биология, биотехнологии, биоинформатика, медицинска биология, биохимия, генетика, микробиология и вирусология, медицинска физика, екология, ветеринарна медицина и др.

Паралелка “Софтуерни и хардуерни науки”

Профилиращи предмети: “Информатика” и “Информационни технологии”
Разширено изучаване на английски език

Обучението в профил “Софтуерни и хардуерни науки” дава отлична основа на учениците в тази област. В света на дигиталното общество все по-ценни кадри стават специалистите по софтуерни и хардуерни науки. Изучаването на векторна и растерна графика, работата с мултимедийни продукти дава възможност за създаване на рекламни материали, клипове и филми.

Каква е реализацията след обучение в тази паралелка?

  • Може да започне работа като начинаещ програмист със С# (C SHARP).
  • Изучаването на “front-end web”, където придобива умения за публичната част на уеб сайтовете, дава възможност да започне работа като уеб-дизайнер.
  • Изучаването на база данни и анализ на данни позволява за последващи стъпки в областта на маркетинг или изкуствен интелект.
  • Да продължи образованието си във Висше училище. Почти всяка катедра с компютърна насоченост ще има интерес към него. Вашето дете избира да стане софтуерен архитект, софтуерен инженер или друга модерна професия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В VIII КЛАС

Прочети още

ДЕН НА ОТВОРЕНИ ВРАТИ В СУ "СТОЯН ЗАИМОВ"

Прочети още