Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Организация на учебния ден

клас
Календар на ваканциите и изпитите

2023/ 2024