Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Министерство на образованието и науката https://mon.bg/