Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Списъците с книги, произведения и автори, които ще бъдат изучавани по литература,  в съответния клас, може да видите тук


От 15 до 17 юли 2024 година се осъществява записване на учениците, класирани на първи етап от приема в VIII клас.

Записването е на място в училището, където са класирани учениците.

Задължително при подаването на документите присъстват родител и ученик.

Документите, които са необходими за записване в паралелките в СУ "Стоян Заимов" са:

1. Оригинал на свидетелството за основно образование.

2. Копие на акт за раждане (в случай, че ученикът е учил в друго училище).

Заявленията се предоставят от членовете на училищната комисия и са по образец на училището.Поради провеждане на НВО в VII клас, на 19 и 21 юни 2024 г., подаването на документи за прием в V клас,на тези дати, ще се извършва само след обяд, от 14:00 до 18:00 часа. Преди обяд достъпът до сградата е ограничен.Връчване на дипломи за средно образование - 14.06.2024 г. , от 11:30 часа, в конферентна зала на училището.


Подаване на заявления за първи етап на приема в V клас - от 17.06.2024 г.