Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

СЪОБЩЕНИЕ

за изпити, съгласно чл. 40, ал.7 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците

първа редовна поправителна сесия, XII клас - м. май 2024 г.
СЪОБЩЕНИЕ

за изпити, съгласно чл. 40, ал.7 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците

приравнителни изпити - м. март 2024 г.

Изпит по учебен предмет, за клас

Дата, начален час,

място на провеждане

Ученици, които ще се явяват на изпитаСрок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Музика, ООП, VIII клас

07.03.2024 г.

(четвъртък)

Ниа Никол К. Х., VIIIб

12.03.2024 г.

при зам.-директор 

Биология и здравно образование, РП, първи срок на VIII клас

14.03.2024 г.

(четвъртък)

Ниа Никол К. Х., VIIIб

19.03.2024 г.

при зам.-директор

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

за изпити, съгласно чл. 40, ал.7 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за оценяване резултатите от обучението на учениците
приравнителни изпити

м. януари 2024 г.

Изпит по учебен предмет, за класДата, начален час,
място на провеждане
Ученици, които ще се явяват на изпитаФормат на изпита /продължителност/Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
История и цивилизации, ООП, VIII класПисмен,
3 астрономически часа
10.01.2024 г. 
(сряда)
14:30 часа
стая № 301
Надя Т. Н., Xа клас12.01.2024 г.
зам.-директор
Физика и астрономия, ООП, VIII класПисмен,
3 астрономически часа
15.01.2024 г. 
(понеделник)
14:30 часа
стая № 301
Надя Т. Н., Xа клас27.01.2024 г.
зам.-директор
Биология и здравно образование, ООП, VIII класПисмен,
3 астрономически часа
18.01.2024 г. 
(четвъртък)
14:30 часа
стая № 301
Надя Т. Н., Xа клас22.01.2024 г.
зам.-директор
География и икономика, ООП, VIII класПисмен,
3 астрономически часа
22.01.2024 г. 
(понеделник)
14:30 часа
стая № 301
Надя Т. Н., Xа клас24.01.2024 г.
зам.-директор
Химия и опазване на околната среда, ООП, VIII класПисмен,
3 астрономически часа
25.01.2024 г. 
(четвъртък)
14:30 часа
стая № 301
Надя Т. Н., Xа клас29.01.2024 г.
зам.-директор

м. декември 2023 г.

Изпит по учебен предмет, за класДата, начален час, 
място на провеждане
Ученици, които ще се явяват на изпитаСрок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Английски език, ООП, VIII клас07.12.2023 г. (четвъртък) 
14:30 часа 
стая № 301
Паолина П. Д., Хб08.12.2023 г. 
при зам.-директор, в ел. дневник

Ноември 2023г

Изпит по учебен предмет, за класДата, начален час, 
място на провеждане
Ученици, които ще се явяват на изпитаСрок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Немски език, ООП, IХ клас23.11.2023 г. 
(четвъртък) 
14:30 часа 
стая № 301
Виктория П. Н., Ха 
Сузана Л. Е., Ха 
Паолина П. Д., Хб
27.11.2023 г. при зам.-директор, в ел. дневник
Английски език, ООП, VIII клас28.11.2023 г. (вторник) 14:30 часа стая № 301Виктория П. Н., Ха Сузана Л. Е., Ха Паолина П. Д., Хб30.11.2023 г. при зам.-директор, в ел. дневник
Английски език, ООП, IХ клас05.12.2023 г. (вторник) 14:30 часа стая № 301Виктория П. Н., Ха Сузана Л. Е., Ха Паолина П. Д., Хб07.12.2023 г. при зам.-директор, в ел. дневник

Отвори съобщението