Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Олимпиади и състезания


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Информацията съдържа:

1. Графика за провеждане на общинския кръг на олимпиадите в СУ "Стоян Заимов" - град Плевен

2. Организационни въпроси, указания, във връзка с провеждането на олимпиадите - линковете в таблицата към точка 2.


1. График на провеждане на общинския кръг на олимпиади и състезания, за които има подадени заявки от учениците


дата/ ден

начален час

продължителност

Стая

олимпиада/ състезание  по:

състезание

10.12.2023 г.

(неделя)

8:30

80 минути

302

304

Компютърно моделиране

олимпиади

      03.12.2023 г.

(неделя)

9:00

4 астрономически часа

201 и 202

Математика

13.12.2023 г.

(сряда)

14:00

по 15 мин. на проект

304

Информационни технологии

07.01.2024 г.

(неделя)

08:30

4 астрономически часа

305

Информатика

12.01.2024 г.

(петък)

13:30

V - VII клас  - 2 астрономически часа

202

История и цивилизации

13.01.2024 г.

(събота)

9:00


IX - X клас - 3 астрономически часа


202 

История и цивилизации

9:00

4 астрономически часа

202

Физика

20.01.2024 г.

(събота))

9:00

80 минути

201 и 202 

Знам и мога

9:00

2 астрономически часа

202

Български език и литература

9:00

4 астрономически часа

201

Биология и ЗО


2. Организационни

Всички ученици подали Декларация за участие в съответна олимпиада/ състезание - се явяват в училището най - късно 20 минути преди началния час, за да бъдат инструктирани и получат съответни материали. 

Кратка информация за организацията (продължителност, формат, съдържание, класиране за следващ кръг) на общинския кръг на олимпиадите и състезанията, които ще се провеждат в училището е посочена в таблицата по - долу.


олимпиада/ състезание

указания за ученика

1.

Компютърно моделиране

информация

2.

Математика

информация

3.

Информационни технологии

информация

4. 

Информатика

информация

5.

История и цивилизации

информация

6.

Физика

информация

7.

Знам и мога

информация

8.

Български език и литература

информация

9.

Биология и здравно образование

информация
Резултати от областен кръг на състезанието по Компютърно моделиране

протоколи

Прочети още

УЧЕНИЦИ ОТ СУ “СТОЯН ЗАИМОВ” - КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Информация за графика и организацията на областните кръгове на олимпиадите и състезанията, които ще се провеждат

Прочети още