Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Олимпиади и състезания


ОБЩИНСКИ КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

ЗА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА

Информацията съдържа:

1. Графика за провеждане на общинския кръг на олимпиадите в СУ "Стоян Заимов" - град Плевен

2. Организационни въпроси, указания, във връзка с провеждането на олимпиадите - линковете в таблицата към точка 2.


1. График на провеждане на общинския кръг на олимпиади и състезания, за които има подадени заявки от учениците


дата/ ден

начален час

продължителност

Стая

олимпиада/ състезание  по:

състезание

10.12.2023 г.

(неделя)

8:30

80 минути

302

304

Компютърно моделиране

олимпиади

      03.12.2023 г.

(неделя)

9:00

4 астрономически часа

201 и 202

Математика

13.12.2023 г.

(сряда)

14:00

по 15 мин. на проект

304

Информационни технологии

07.01.2024 г.

(неделя)

08:30

4 астрономически часа

305

Информатика

12.01.2024 г.

(петък)

13:30

V - VII клас  - 2 астрономически часа

202

История и цивилизации

13.01.2024 г.

(събота)

9:00


IX - X клас - 3 астрономически часа


202 

История и цивилизации

9:00

4 астрономически часа

202

Физика

20.01.2024 г.

(събота))

9:00

80 минути

201 и 202 

Знам и мога

9:00

2 астрономически часа

202

Български език и литература

9:00

4 астрономически часа

201

Биология и ЗО


2. Организационни

Всички ученици подали Декларация за участие в съответна олимпиада/ състезание - се явяват в училището най - късно 20 минути преди началния час, за да бъдат инструктирани и получат съответни материали. 

Кратка информация за организацията (продължителност, формат, съдържание, класиране за следващ кръг) на общинския кръг на олимпиадите и състезанията, които ще се провеждат в училището е посочена в таблицата по - долу.


олимпиада/ състезание

указания за ученика

1.

Компютърно моделиране

информация

2.

Математика

информация

3.

Информационни технологии

информация

4. 

Информатика

информация

5.

История и цивилизации

информация

6.

Физика

информация

7.

Знам и мога

информация

8.

Български език и литература

информация

9.

Биология и здравно образование

информация
ЗАИМОВЦИ В "ЕНЕРГЕТИКАТА И НИЕ"

Участие в Национално средношколско състезание "Енергетиката и ние 2024"

Прочети още

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Достойно представяне на Кристина Игнатова от VII клас

Прочети още

Математическо състезание "Европейско кенгуру"

Информация за предстоящо провеждане

Прочети още

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

СУ "Стоян Заимов" бе домакин на олимпиадта

Прочети още

Резултати от областен кръг на състезанието по Компютърно моделиране

протоколи

Прочети още

УЧЕНИЦИ ОТ СУ “СТОЯН ЗАИМОВ” - КЛАСИРАНИ ЗА ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

Информация за графика и организацията на областните кръгове на олимпиадите и състезанията, които ще се провеждат

Прочети още