Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНАТА ОЛИМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Кристина Игнатова от VIIа клас на СУ “Стоян Заимов” - град Плевен е единствената представителка на област Плевен в Националната олимпиада по Биология и здравно образование, 2024 година, в първа състезателна група  и една от тримата участници, които са ученици на училища извън град София.

Олимпиадата протича в два дни. Първият ден е теоретично решаване на 75 задачи за 4 атрономически часа. Вторият ден включва решаване на практически задачи: по ботаника (за 35 минути) и по зоология (за 35 минути).

Дебютното й представяне е достойно! 

Впечатляващи са резултатите й в практическите задачи - за разпознаване, описание и систематика на избрани от комисията растения и животни.

Трябва да се отчете факта, че Криси е в VII клас, а възрастовата група по регламент, включва ученици от VII  и VIII клас. Именно поради това, представянето й е повод за наша гордост! Знаем, че с общи усилия, през следващата година, резултатите ще са по - високи! Тя може да разчита на подкрепата на учителите по БЗО и на училищното ръководство!

Благодарим за доверието на родителите!