Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

ЗА КАНДИДАТ ГИМНАЗИСТИ

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,


Във връзка със записването на ученици в VIII клас, обръщаме внимание на следното:

  1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg

Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.


  1. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.


  1. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.


  1. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора - по образец, предоставя се от комисията в училището

  • оригинал на свидетелство за основно образование


ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС:


  1. Записване след ПЪРВО класиране

15.07.2024 г. - понеделник

16.07.2024 г. - вторник

17.07.2024 г. - сряда


  1. Записване след ВТОРО класиране

22.07.2024 г. - понеделник

23.07.2024 г. - вторник

24.07.2024 г.  - сряда  1. Записване след ТРЕТО класиране

31.07.2024 г. - сряда

01.08.2024 г. - четвъртък


  1. Записване след ЧЕТВЪРТО класиране

08.08.2024 г.  - четвъртък

09.08.2024 г. - петък


РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА:  

от 08,00 ч. до 18,00 ч. 

на всяка от посочените дати в графика


МЯСТО НА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ 

В СУ “СТОЯН ЗАИМОВ” - ПЛЕВЕН: 


КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

(ФОАЙЕ НА ПЪРВИ ЕТАЖ)