Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

УЧЕНИЧЕСКИ СТИПЕНДИИ ЗА ВТОРИ СРОК НА УЧЕБНАТА 2023/ 2024 ГОДИНА