История на ...
...училището
...Стоян Заимов


Седмично разписание
Начален курс
Среден курс
Горен курс
График на
консултациитеКласни
ръководители
Полезни връзки:
За матурите
МОН
Задачи от математическо
състезание "Стоян Заимов"
Правилник за
дейността на училището
Етичен кодекс
Правилник за осигуряване
на безопасни условия на обучение
Правила за действия при
получаване на злонамерен анонимен
телефонен сигнал
Правилник за пропускателния режим
Спортен
календар
Висши училища
    Силен е този, който дава, а не този, който взима

Добре дошли в официалния сайт на Средно училище "Стоян Заимов"
Със заповед на Кмета на Община Плевен 9 и 10 януари 2017 година са обявени за неучебни дни

Училищен план-прием за учебната 2017/2018 година


Copyright © C&M 2008. Всички права запазени.                                                 email: CMdesign@mail.bg