История на ...
...училището
...Стоян Заимов


Седмично разписание
Начален курс
Среден курс
Горен курс
График на
консултациитеКласни
ръководители
Полезни връзки:
За матурите
МОН
Задачи от математическо
състезание "Стоян Заимов"
Правилник за
дейността на училището
Правилник за осигуряване
на безопасни условия на обучение
Правила за действия при
получаване на злонамерен анонимен
телефонен сигнал
Правилник за пропускателния режим
Спортен
календар
Висши училища
    Мисъл на деня: Думите скриват мислите, усмивките ги издават.

Добре дошли в официалният сайт на СУ "Стоян Заимов"
Учебници за 2016/2017 учебна година

Родителска среща за I, III, V, VI и VII клас

Родителска среща за II, IV, VIII, IX, X, XI и XII клас

Copyright © C&M 2008. Всички права запазени.                                                 email: CMdesign@mail.bg