Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС, НА ВТОРИ ЕТАП