Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ НА ВТОРИ ЕТАП ОТ ПРИЕМ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2024/ 2025

Уважаеми родители,


Съгласно графика на дейностите - за прием на ученици в пети клас за учебната 2024/ 2025 година, предстои записване на класираните от втори етап:

  • от 01.07.2024 г. до 02.07.2024 г.


Подаването на документи за записване, може да направите:

1. На място в СУ “Стоян Заимов” - град Плевен

  • в конферентната зала на училището

  • в часовия интервал 8:00 - 18:00

  • като се попълват заявленията по образец - на хартиен носител; предоставя Ви се входящ номер, с който е заведено заявлението


2. По електронен път

  • Изтеглете необходимите документи 

  • Попълнете документите, като подпишете собственоръчно (в случай, че имате електронен подпис - може да подпишете с него)

  • Сканирайте или снимайте попълнените документи

  • Прикачете документите директно на имейл: priem@zaimov-pl.com 

  • След обработване на документите от страна на училището, ще получите входящ номер на имейла, от който сте изпратили документите. 


Необходимите документи за записване са: