Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

СПИСЪК НА ЗАПИСАНИТЕ УЧЕНИЦИ В ПЕТИ КЛАС, ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ

Уважаеми родители,

Съгласно графика на дейностите - за прием на ученици в пети клас за учебната 2024/ 2025 година, предстои втори етап:

 • за класиране -  от 26.06.2024 г. до 27.06.2024 г.;

 • обявяване на списъците с класирани ученици - на 28.06.2024 г.;

 • за записване - от 01.07.2024 г. до 02.07.2024 г.


Подаването на документи за класиране, може да направите:

1. На място в СУ “Стоян Заимов” - град Плевен

 • в конферентната зала на училището

 • в часовия интервал 8:00 - 18:00

 • като се попълват заявленията по образец - на хартиен носител; предоставя Ви се входящ номер, с който е заведено заявлението


2. По електронен път

 • Изтеглете необходимите документи 

 • Попълнете документите, като подпишете собственоръчно (в случай, че имате електронен подпис - може да подпишете с него)

 • Сканирайте или снимайте попълнените документи

 • Прикачете документите директно на имейл: priem@zaimov-pl.com 

 • След обработване на документите от страна на училището, ще получите входящ номер на имейла, от който сте изпратили документите. 


Необходимите документи за участие в класиране са:

 • заявление за участие в класиране

 • копие на удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

 • копие на документи, удостоверяващи участие в състезания, олимпиади, конкурси.