Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Здравноосигурителни задължения на завършилите средно образование тази година

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

За зрелостниците, завършили тази година средното си образование, НАП напомня за здравноосигурителни им задължения!


От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.


Какво трябва да направите?

  •  Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

  •  Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.


Какъв е размерът на месечната вноска?

Към момента е 37,32 лв. (м. май 2024 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .


Кога се прави вноската?

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2024 година).


Къде?

  •  в офис на приходната агенция

  •  по пощата с обратна разписка

  •  през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*: https://portal.nra.bg/


подаване


плащане


Важно❗️

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

За просрочените вноски се начислява законова лихва.


 За приетите в университет в чужбина. 

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права.

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.


Какво е ПИК*?

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.


Повече прочетете тук: