Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

КЛАСИРАНИ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП ОТ ПРИЕМ ЗА ПЕТИ КЛАС

Уважаеми родители,

Списъкът с класираните ученици на първи етап от приема в пети клас за учебната 2024/ 2025 година е:


Съгласно графика на дейностите - за прием на ученици в пети клас за учебната 2024/ 2025 година, предстои:

  • Подаване на документи за записване - 21 - 25 юни 2024 г.

  • Обявяване на свободните места след първи етап - 25 юни 2024 г.

Подаването на документи за записване, може да направите:

1. На място в СУ “Стоян Заимов” - град Плевен

  • в конферентната зала на училището

  • в часовия интервал 8:00 - 18:00

  • като се попълват заявленията по образец - на място, на хартиен носител


2. По електронен път

  • Изтеглете необходимите документи 

  • Попълнете документите, като подпишете собственоръчно (в случай, че имате електронен подпис - може да подпишете с него)

  • Сканирайте или снимайте попълнените документи

  • Прикачете документите директно на имейл: priem@zaimov-pl.com 

  • След обработване на документите от страна на училището, ще получите входящ номер на имейла, от който сте изпратили документите. 


Необходимите документи за записване са: