Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

ФИЗИКА И ТЕАТЪР - СЪВМЕСТИМО!

Проектите в образователния процес може да не само дигитални или макети, а представени чрез изкуство. Това показаха екип ученици, в час по Физика и астрономия, в VIIIб клас.

Чрез постановката "Светът около нас", учениците разказаха за откритията във физиката, приложението на закони и закономерности и др.

Габриела Николова, Ивет Матеевска, Моника Тодорова, Николай Грънчаров и Павел Илиев, са актьорите в постановката.

Различен и приятен начин за презентиране на проект!