Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Резултати от първи етап на прием в първи клас, за учебната 2024/ 2025

Уважаеми родители,
Със Заповед № РД 16 - 1738/ 11.06.2024 г. на Директора на СУ "Стоян Заимов" - град Плевен е утвърден списъкът на децата, записани на първи етап от приема в първи клас, за учебната 2024/ 2025 година.
Списъкът е съставен съгласно Правилата за прием в първи клас, на община Плевен - с посочени входящ номер на заявлението и броят точки, които е получило детето при класирането.
Списъкът можете да видите тук.

Броят на свободните места за втори етап е 11 (единадесет).
Съгласно графика на дейностите по приема в първи клас, предстои подаване на заявления за участие в класиране - за втори етап. То се извършва до 17 юни 2024 г.
Място на подаване на заявлението - в канцеларията на училището, от 08:00 ч. до 17:00 ч.
Заявлението е по образец и се предоставя на място, от представител на училищната комисия.

Съгласно утвърдения училищен план - прием, броят на паралелките за първи клас е 3 (три), с по 22 ученици.
Класни ръководители на първи клас ще бъдат: г-жа Людмила Йорданова, г-жа Катя Пенкова - Горанова и г-жа Татяна Лилова.
Предметите, които ще се изучават като избираемите учебни часове в първи клас, са Математика, Български език, Изобразително изкуство и Хореография.