Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

КЛАСИРАНЕ - ПЪРВИ ЕТАП ОТ ПРИЕМ ЗА ПЪРВИ КЛАС

Списък с класирани от първи етап на прием в първи клас, за учебната 2024/ 2025 година.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС 

НА СУ „СТОЯН ЗАИМОВ“ – ПЛЕВЕН

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

1.

Подаване на заявления за участие в класиране за прием в първи клас

от 07.02.2024г. до 27.05.2024г.

2.

Обявяване на резултатите с приетите ученици от първо класиране

03.06.2024г.

3.

Записване на учениците приети на първо класиране

от 06.06.2024г. до 10.06.2024г./вкл./

4.

Обявяване на свободни места след първо класиране

14.06.2024г.

5. 

Обявяване на резултатите с приетите ученици от второ класиране

17.06.2024г.

6.

Записване на учениците приети на второ класиране

от 20.06.2024г. до 24.06.2024г./вкл./

7.

Обявяване на свободни места след второ класиране

27.06.2024г.

8.

Записване на ученици на незаетите места в училищата.

От 28.06.2024г. до 01.07.2024г./вкл./