Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

ОТЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ

Магдалена Йосифова от VII клас на СУ “Стоян Заимов” - град Плевен е единствената участничка от област Плевен в Националния кръг на олимпиадата по История и цивилизации и е с отлична оценка!

Съгласно протокола, публикуван от МОН на 13.05.2024 г., Маги е с четвърти резултат от втория етап на олимпиадата!

Националната олимпиада се проведе в периода 26 - 28 април, в град Русе.

Регламента изисква в националния кръг да участват ученици от VII, X и XII клас.


Провеждането на националния кръг за учениците от VІІ клас протича в два кръга: 

1. Първи етап - писмен изпит, който включва:

 • 15 задачи със свободен отговор за хронология, понятия, работа с текст, изображение и карта – 75 т.

 • 1 задача за създаване на писмен текст със съответстващия ѝ брой точки – 25 т.

 • максимален общ брой точки – 100. 

2. До втория етап от националния кръг се допускат учениците с оценка не по-ниска от отличен 5,50 на първия етап. Вторият етап представлява събеседване с членовете на Националната комисия, при което учениците защитават своите знания и показват историческа култура.

Това показва, че Магдалена е успяла отлично да защити тезата си по дадената тема, пред националната комисия!

Поздравяваме Маги с този успех! 

Подкрепяме я за следващите й изяви!