Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

ПРИЕМСТВЕНОСТ МЕЖДУ КЛАСОВЕТЕ И УЧИТЕЛИТЕ

Лабораторен урок по Човекът и природата с четвъртокласниците от нашето училище.
На 14 май 2024 г. г-жа Поля Николова Попминчева беше учител на учениците от четвърти клас. Като биолог тя показа интересната страна на науката, а именно експериментите. Лабораторният урок, проведен в кабинета по биология предизвика вниманието на четвъртокласниците. Учениците се запознаха с увеличителните уреди - лупа и микроскоп, научиха се да правят нетрайни микроскопски препарати и да фокусират до получаване на ясен образ. Видяха растителни клетки от ципа на лук, устица и трихоми от долната повърхност на лист от мушкато, тичинков прашец и зародиш от бобово семе. Още по - интересно им стана, когато успяха да проектират образа на наблюдаваното върху тъч екрана, благодарение на това, че микроскопите са дигитални и при свързване с Хромбук (училището работи по модела 1: 1 и е Google Reference) може да визуализират наблюдаваното на екрана.
Този урок е един от поредицата уроци, между класове от различните етапи.