Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

ДЕН НА САМОУПРАВЛЕНИЕ

На 09.05.2024 година, бе проведен Ден на ученическото самоуправление в СУ “Стоян Заимов” - град Плевен. Денят на ученическото самоуправление се провежда в Деня на Европа. Учениците, организирани от ученическия съвет, влизат в ролята на своите учители и директори. Основната цел на тази инициатива е учениците да почувстват атмосферата от другата страна на учебния процес, да станат съпричастни на ежедневните проблеми.

Подготовката включи изготвяне на анкетна карта за участие в мероприятието чрез Гугъл формуляри. Проучването за избор на желаещи бе през месец март, а одобряването на учениците - в периода 30.03.2024 до 15.04.2024 година. На избраните кандидати бяха предоставени материали за провеждане на учебните часове. Заети бяха различни длъжности от административния, педагогическия и  обслужващия персонал в училището, след кратък инструктаж.

В роля на учители бяха: Симеон Чомаковски от Vв в час по Математика, Карина от VIб в час по Литература; Мариян от VIб в час по Математика, Владимир от VIIIа в час по АЕ, Александра от VIIв в час по Биология, Десислава Петкова от IXб в час по Философия, Мелиса от Ха в час по АЕ, Моника от Хб в час по Химия, Божидара от Хб в час по Физика.

Габриел и Йоана от XIб бяха заместници на помощния персонал.

Директор беше Кристиян от Ха, а заместник - директор Емануела от VIIв клас.

Може би едно от момчетата или момичетата ще стане учител в бъдеще.

Денят премина доста интересно. Планират се подобни инициативи, не само в деня на самоуправлението.

Поздравление за всички ученици, изпълнили отговорно задълженията си на директори, учители, счетоводител, секретар, непедагогически персонал!