Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

НАГРАДИ ЗА ЗАИМОВЦИ В ТРЕТАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ИТА

От 23 до 25 април 2024 г. в ХТМУ за трета поредна година се проведе Националната конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“ 2024 под патронажа на Президента на Република България г-н Румен Радев, организирана от катедра „Автоматизация на производството“. Тя е е включена в Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) на децата и учениците за учебната 2023/2024 година.

От СУ “Стоян Заимов” - град Плевен участваха трима ученици: Георги Янев от VII клас, Полина Иванова от VIII клас (профил “Софтуерни и хардуерни науки”) и Цветелиан Мариков от IX клас (профил “Софтуерни и хардуерни науки”). Ръководител на учениците е г-жа Марияна Маркова - Петкова - учител по информатика и информационни технологии.

В конференцията са участвали над 350 гости от 18 области в България.

Докладът на Георги Янев е отличен с награда от организаторите.

В издадения  сборник на конференцията, са публикувани докладите на Цветелиян и на Полина. По изискване в сборника са най - добрите доклади, участвали в конференцията.


Поздравяваме ги за резултатите и пожелаваме успех на следващата конференция!