Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ В V КЛАС

Съобщение за прием в V клас за учебната 2024/ 2025 година.

Заявление за участие в класиране.