Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

МОДЕЛЪТ 1:1 И НП "ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ"

В периода 15 - 17 април, СУ “Стоян Заимов” - град Плевен, бе домакин на дейности по Национална програма “Иновации в действие”. Учители и ученици демонстрираха уроци, реализирани по образователния модел 1:1.

Имат ли математиката и английския език допирни точки? Учениците от VIб клас доказаха, че това е възможно. В интегративният урок на тема “Математика и архитектура” те използваха различни приложения като Google maps, Google earth, презентации, Хипердок, Таблици и други, за да сравнят часовникови кули в България и Великобритания, откривайки различни геометрични тела и изчислявайки обем, повърхност.

Интригуващ беше и урокът в IXб клас, на тема “Ултразвук”, обединяващ знания и умения по Биология, Физика и Информационни технологии. Учениците презентираха своите проучвания за ултразвука, за приложението му в медицината и в техниката. Изненада за всички беше осъществено интервю с лекар - ревматолог от Университетска болница - Плевен. Най - вълнуващи се оказаха експериментите, направени с Ардуино.

Вдъхновението продължи със следващия урок “Хайдутите в плевенския край”, осъществен от ученици в IIIб клас, подпомагани от ученици от VI клас. Той доказа, как културните институции могат да са образователна среда. Зала “Възраждане” от Регионален исторически музей  - Плевен, бе емоционалната среда на събитието. По един различен и увлекателен начин, облечени като хайдути и с chromebook в ръце, учениците представиха пътя на хайдутите в Плевенския край, както облеклото и оръжията им.

Учителите, под чието ръководство протичаха уроците са: г-жа Силвия Спирдонова (учител по математика), г-жа Катя Маринова - Ботева (учител по АЕ), г-жа Венелина Филиповска (учител по БЗО), г-жа Зорка Ненчева (учител по ФА), г-н Александър Асенов (учител по Информатика и ИТ), г-жа Красимира Велева (класен ръководител на IIIб клас) и г-жа Паула Иванова (учител по ИЦ). Реализирането на цялата програма се осъществи от екип, който включва и други учители - г-н Александър Тачев (учител по философия), г-жа Валерия Андреева (учител по БЕЛ), г-жа Виолета Йорданова (учител по ИЦ), подкрепени от г-жа Анни Петкова - директор на училището.

Гости на събитията  бяха директори и учители  от 90 СУ “Генерал Хосе де Сан Мартин” - гр.София, ОУ “Любен Каравелов” - гр.Попово и Първо ОУ “Н. Й. Вапцаров” - гр. Берковица.

Освен обмяна на опит и споделяне на добри практики за модела 1:1, те останаха очаровани от нашия красив град - Плевен.


публикация на РИМ - Плевен