Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

ПРОЕКТНА СЕДМИЦА "ВОДАТА Е ЖИВОТ"

Проектната седмица, посветена на Международния ден на водата - 22 март, премина с много интересни събития.

Понеделник, 18 март, бе посветен на Водата и изкуството. Темата предизвика учениците в различни направления:

 1. Водата в литературата

 • Мариян Пъшев от VIб клас разработи подробна и интересна презентация на тема “Водата в българския фолклор”. Учителят подпомогнал Мариян е г-жа Мирослава Бенчева (по БЕЛ). Под нейно ръководство, учениците от XIа клас - Ивайла Маринова и Вероника Каменова, представиха “Символиката на водата в Ной от Библията и в романа “Ноев ковчег”.

 • Ученици от V клас представиха “Водата- сътворение, наказание и пречистване”. Презентацията разказа за символиката на водата в живота, традициите, обичаите на българина. Учител на учениците е г-жа Галя Парушева.

 • Най - малките (ученици в първи клас) разказаха за “Историята на водната капка”.

 1. Водата в музиката и танцовото изкуство

 • Под ръководството на г-жа Цветелина Александрова (хореограф), учениците от IIIа и IIIб клас, представиха Различни български обичаи, свързани с водата - песни, танци. Поведоха хорото в конферентната зала.

 • Ученици от клуб “Пъстри ноти” изпълниха народни песни и танцова композиция. Ръководител е г-жа Анита Тодорова.

 1. Водата в изобразителното изкуство

Най - много участници имаше в това направление. Ученици от начален етап, прогимназиален етап направиха изложби на рисунките си, в различни места на училището ни.

Вторник, 19 март, бе посветен на Водата и науката

 • Чрез макети и модели ученици от начален етап, V клас (г-жа Петя Стоянова) и VII клас (г-жа Поля Николова), показаха знанията си за кръговрата на водата и за значението на водата. 

 • Презентациите “Вода”  - ученици от IVб клас (учител Катя Пенкова) и “Най-необикновеното вещество на Земята” - ученици от VIб клас (учител Снежана Георгиева), показаха любопитни факти за водата.

 • Компютърни колажи, изработени от ученици XIа клас (учители Силвия Проданова и Цветелина Калчева), показаха междупредметната връзка на информационните технологии, биологията и химията. Учениците от училището имаха възможност през цялата седмица да ги гледат - на екрана във фоайето на 2 етаж.

На 20 март учениците участваха в беседа на тема “Ролята на водата за човешкото здраве” . Информацията беше представено от инж. Ивалин Георгиев, здравен инспектор и преподавател в катедра “Хигиена” при Медицински университет - Плевен.

На 22 март - Международния ден на водата, в училището бе проведено най - вълнуващото и интересно събитие - състезание между учениците от V клас. Двата отбора - “Сняг” (6 момичета) и “Дъжд” (6 момчета) трябваше да изпълняват различни задачи:

 • да изчислят колко вода се изразходва за производството на 1 хляб и на 20 000 хляба. За целта те получиха предварителна информация за т.нар. водни маркери, от г-жа Весела Комаревска (представител на Басейнова дирекция - Плевен).

 • да установят коя е причината за различното състояние на листенца от растение, поставени в “прозрачна течност”. Опитно установиха какво е рН в различните бехерови чашки и направиха извод, че когато водата е “чиста”, без химикали - тя е подходяща за живот на организмите. Помощ при измерването направи представител на Изпълнителната агенция за околната среда, която предостави мобилен рН - метър.

 • да съставят възможно повече думи с корен “вод”

 • да разпознаят напитката, със затворени очи;

 • да решат кръстословица


Подготовката за състезанието направиха г-жа Поля Попминчева (по БЗО) и г-жа Венелина Филиповска (по БЗО).

В журито участваха г-жа Силвия Спирдонова (по МАТ), г-жа Галя Парушева (по БЕЛ) и г-жа Поля Попминчева.   


Освен организираните на училищно ниво събития, различни паралелки проведоха интересни уроци в часовете си. Например учениците от IIа клас, дискутираха по въпроса “Какво ще се случи, ако един ден няма вода?” Написаха своите съвети за пестене на водата и разбраха колко е важна за всички. Призива им е: ДА БЪДЕМ РАЗУМНИ И ПАЗИМ ВОДАТА!