Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

"ВОДАТА Е ЖИВОТ" - ПРОЕКТНА СЕДМИЦА

ПРОЕКТНАТА СЕДМИЦА НА ВОДАТА

18 - 22 МАРТ 2024 г.


ТЕМА: “ВОДАТА Е ЖИВОТ”


дата

направление

дейности

начален час и място

18.03.2024

Водата и изкуството


 1. Водата в музиката и танцовото изкуство

 2. Водата в изобразителното изкуство

 3. Водата в литературата

Презентации:

 1. “Историята на водната капка” - ученици от I клас

 2. “Водата- сътворение, наказание и пречистване” - ученици от V клас (учител Галя Парушева)

 3. “Водата в българския фолклор” - ученици от VI клас (учител Мирослава Бенчева)

 4. “Водата в литературата” - ученици от VIIIа клас (учител Галя Парушева)

 5. “Водата в Библията”  - ученици от XIа клас (учител Мирослава Бенчева)

 6. “Водата в творчеството на българските класици” - ученици от XIа клас (учител Мирослава Бенчева)


Песни и танци:

“Водата в народното творчество” - ученици от IIIа и IIIб клас (учител Цветелина Александрова)


Проекти - рисунки, постери:

 1. “Да пазим водата - тя е живот!” - ученици от I клас

 2. “Животът е вода” - ученици от IIб клас (учител Петя Петкова)

 3. “Водата - извор на живот” (БЕЛ) - ученици от V клас (учител Галя Парушева)

 4. “Водата в литературата” - ученици от VIIIа клас (учител Галя Парушева)


14:00 часа

Конферентна зала на училището


Фоайета и коридори в училището

(през цялата седмица)

19.03.2024

Водата и науката


Изложба на модели и макети:

 1. “Кръговрат на водата в природата” и “Вода” - ученици от IVа  клас (учител Людмила Йорданова)

 2. “Водата е живот” - ученици от VIIа, б, в клас (учител Поля Попминчева)

 3.  ,, Водата в природата” - изложба от фотографии от ученици от VIIа клас (учител Нина Накова)


Презентации:

 1. “Вода”  - ученици от IVб клас (учител Катя Пенкова)

 2. “Най-необикновеното вещество на Земята” - ученици от VIб клас (учител Снежана Георгиева)

 3. “Използването на реките в Древен Египет и Месопотамия” - Vа клас (учител Паола Иванова)

 4. Компютърни колажи, изработени от ученици XIа клас (учители Силвия Проданова и Цветелина Калчева)

Фоайета в училището

(през цялата седмица)
14:00 часа

Конферентна зала на училището

20.03.2024

Водата и човека“Ролята на водата за човешкото здраве” - беседа с инж. Ивалин Георгиев, здравен инспектор и преподавател в катедра “Хигиена” при Медицински университет - Плевен

14:00 часа

Конферентна зала на училището

22.03.2024

Отбелязване на Международния ден на водатаСъстезание между учениците от V-те класове

(подготвено от учителите Поля Попминчева, Венелина Филиповска и Хортензия Морозова)


С участие на представители от РИОСВ - Плевен, Басейнова дирекция - Плевен, ИАОС - Плевен

13:30 часа

Конферентна зала на училището