Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

МАТЕМАТИКАТА В МУЗИКАТА

В Деня на математиката, ученици от IIIа и IIIб клас откриха, че в музиката има математика. С много усмивки, песни , танци и забава те отбелязаха празника. Сред Божествената музика на числото Пи, решаваха задачи от древността. 

Свързваха изучените размери по музика със съответния танц, на който отговарят. Показаха отлични музикални и танцувални умения. За интегриране на музика в урока по математика, за малките ученици бяха включени дейности като пляскане с ръце в ритмите на различни песни, представяне на числа с тела и приравняване на дроби към музикални ноти.