Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

ИГРА С МАТЕМАТИКА

Днес, 14.03.2024 г. в СУ "Стоян Заимов" - град Плевен се проведе поредната инициатива по повод Международния ден на математиката. #idm314

"Игра с математика" предизвика учениците от четвъртите класове. Разделени в два отбора, те трябваше да решават задачи. При верен отговор се върщат към съотборниците си бягайки и предават щафетата. При грешен отговор - се връщат с "патешко ходене".

Във втората игра участниците трябваше да "построят" с телата си геометрични фигури, които им показваше учителят.

За активното им участие в събитието, всички получиха грамоти и поощрителни награди.

Инициатори на дейностите са г-жа Спирдонова (учител по математика в прогимназиален етап) и класните ръководители на четвъртите класове - г - жа Йорданова, г-жа Пенкова и г-жа Лилова.