Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

МАТЕМАТИКАТА В ПРИРОДАТА

Учениците от IIа и IIIб клас на СУ "Стоян Заимов" - град Плевен проведоха един различен час по математика. В двора на училището те правиха изчисления, построяваха геометрични фигури - с природни материали. По този начин събитието се "вписа" в мотото на международния ден - "Играй с математика".

Класните ръководители Петя Петкова и Красимира Велева подкрепиха учениците в дейностите и игрите.