Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

БАБА МАРТА В СУ "СТОЯН ЗАИМОВ"

Баба Марта посети всички ученици от СУ "Стоян Заимов". Върза мартенички на малки и големи. 

Посрещна гости в къта за четене, създаден по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", модул "Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт"

Потанцува с ученици в залата по хореография