Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Обучението ни в часовете

Урокът на тема "Хранене и хранителни вериги" в IIIб клас доказа как обучението по модела 1:1 предизвиква учениците да анализират, да са активни, да е интересно и да е полезно.Часът по предмета "Човекът и природата" се проведе като ко - обучение с двама учители: г-жа Красимира Велева (класен ръководител на паралелката) и г-жа Катя Трифонова (учител по Биология и здравно образование).

Учениците работиха с хромбуците като решаваха задачи за съставяне на хранителни вериги, наблюдаваха видеоклип и анализираха, попълваха пропуснати думи в текст, съставяха хранителна верига по даден текст.

Освен хромбуците, които са част от обучението по модела 1:1, в часа имаше и задачи за практическо изпълнение.

IIIб е една от паралелките, в които се реализира иновацията на училището, прилагайки обучение по модела 1:1.