Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Среща на ученици с представител на науката

Училището ни, СУ “Стоян Заимов” получи покана  да бъде част от реализирането на проект SEARCH: SCIENCE + ENVIRONMENT + ART = RESILIENCE, който се изпълнява в рамките на инициативата Мария Склодовска-Кюри на програма „Хоризонт 2020“.

Една от дейностите по проекта предвижда български учени и изследователи да изнесат лекции в различни училища в страната, като по този начин направят науката по-достъпна и атрактивна за децата. 

Във връзка с това на 11.01.2024 г. в  СУ "Стоян Заимов" - гр. Плевен се проведе среща с  г-жа Румяна Додова, молекулярен биолог от Центъра по молекулна медицина към МУ-София, която да направи презентация на тема: "Геномните технологии в диагностиката на онкологичните заболявания".

По достъпени и интересен начин тя представи информация за видовете генетични изследвания, какво е биохагинг, кои са генните панели при наследствени ракови синдроми, какво е индивидуализиран подход и персонализиран подход при генетичните изследвания, значението на персонализираната медицина за онкологията. Разказа за резултати от проекта за изследване на  българският геном. Интерес предизвика и информацията за честотата на онкологичните заболявания при българските жени.

Училището получи подарък модел на ДНК, направен на 3D - принтер в лабораториите по молекулна медицина на МУ - София. 

Изключително ценен подарък е първата Flow клетка, която е използвана в лабораториите на центъра при изследването на българския геном!

Важни за учениците бяха отговорите на г-жа Додова, относно възможностите за реализация чрез специалности като молекулярна биология, клетъчна биология, генетика.