Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Олимпиади и състезания

Информация за графика на провеждане на олимпиадите и кратки указания, са публикувани в раздела "За родители и ученици", подраздел "Олимпиади и състезания".