Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

1 декември - Световен ден за борба със СПИН

Всяка година на 1 декември светът отбелязва Световния ден за борба със СПИН. Хората по света се обединяват, за да покажат подкрепа за хората, живеещи с ХИВ, и да помнят тези, които са починали от болести, свързани със СПИН.

1) Какво е ХИВ? HIV stands for human immunodeficiency virus

ХИВ означава вирус на човешка имунна недостатъчност. ХИВ е ретровирус, който инфектира клетките на човешката имунна система (главно CD4-позитивни Т-клетки и макрофаги – ключови компоненти на клетъчната имунна система) и разрушава или нарушава тяхната функция. Инфекцията с този вирус води до прогресивно изчерпване на имунната система, което води до имунна недостатъчност.

Имунната система се счита за недостатъчна, когато вече не може да изпълнява ролята си да се бори с инфекциите и болестите. Хората с имунен дефицит са много по-уязвими към широк спектър от инфекции и ракови заболявания, повечето от които са редки сред хората без имунен дефицит. Болестите, свързани с тежък имунен дефицит, са известни като опортюнистични инфекции, тъй като се възползват от отслабената имунна система.

 2) Какво е СПИН?

СПИН означава синдром на придобита имунна недостатъчност и описва набор от симптоми и инфекции, свързани с придобита недостатъчност на имунната система. Установено е, че основната причина за СПИН е инфекцията с ХИВ. Нивото на имунодефицит или появата на определени инфекции се използват като индикатори, че HIV инфекцията е прогресирала до СПИН.