Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

#WDoR2023 Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортните произшествия

19 ноември  - Световен ден за възпоменание на жертвите на пътнотранспортните произшествия.

Инициативата датира от 1995 г., когато по решение на Европейската федерация на жертвите от ПТП, се привлича вниманието на обществеността към проблемите на пътната безопасност. С резолюция на ООН, този ден се отбелязва в третата неделя на месец ноември.

Тази година слогана продължава да е „Помним, подкрепяме, действаме“.

WDoR поставя светлината на прожекторите върху СПРАВЕДЛИВОСТТА.
Прилагане на закона за движение по пътищата, задълбочено разследване след катастрофа, за да се установи дали е извършено престъпление и да се предотврати повторение, наказателно преследване, когато е уместно, и гражданско обезщетение са част от съдебната система. Когато се прилага сериозно, справедливо и последователно, такава система е това, което заслужават и желаят жертвите на пътни катастрофи, които са били ранени или имат убит член на семейството в резултат на нечие нарушение на закона или небрежност, тъй като тя също така представлява основен фактор за предотвратяване и това би означавало да се извлекат поуки от техните трагедии, за да не се повтарят.

Ученици и учители от СУ "Стоян Заимов" - Плевен се организираха за отбелязване на деня.

Проведе се инициатива с учениците от петите класове. Те изписаха с телата си STOP  на неразумното шофиране, на превишената скорост, на невинните жертви по пътищата.

Вътрешноинституционалната комисия по БДП призова: "Животът няма резервни части" и заедно с представители на ученическия съвет, раздаде на учениците от прогимназиален и гимназиален етап листовки с логото на  Световния ден – „Помним, подкрепяме, действаме“.