Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

СУ "Стоян Заимов" е одобрено по Национална програма "Иновации в действие"

СУ "Стоян Заимов" - град Плевен е одобрено от МОН да реализира дейности по НП "Иновации в действие" за учебната 2023/ 2024 година.
Иновативното училище - партньор, с което ще реализираме мобилности за обмяна на добри практики е 90. СУ "Ген. Хосе де Сан Мартин" - град София.
Двете училища ще разменят визити, при които всяко ще демонстрира и сподели опит за въведените иновации.
Освен иновативните училища, Националната програма предвижда в мобилностите да бъдат включени и екипи от две неиновативни училища. Идеята е да се мултиплицират добрите практики.
Предстои разработването на подробната програма за всяка от визитите.