Средно училище "Стоян Заимов"
град Плевен

Не просто избор, а вярно решение!

Игри и математика

Учениците от IV а,б, в клас ще бъдат участници в щафетни игри, съчетани с решаване на задачи по математика. Задачите и игрите са по идея на г-жа Силвия Спирдонова, учител по математика в прогимназиален етап. Участниците ще бъдат подкрепени от своите класни ръководители.

Инициативата е част от дейностите в СУ "Стоян Заимов" - град Плевен по повод Международния ден на математиката. Ще се проведе в двора на училището.