Профил на купувача

    Обща информация
    Правила за възлагане на обществени поръчки при СУ "Ст. Заимов" - гр. Плевен
    Предварителни обявления
    Процедури по ЗОП
    Обяви   
    Публични покани Сключени договори по реда на ЗОП

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search