За времето от 29.10.2021 година до 05.11.2021 година включително

  • присъствено се обучават I клас, II клас,  III клас,  IV клас и VII клас;
  • в обучение от разстояние в електронна среда са  V клас, VI клас, VIII клас, IX клас, X клас, XI клас и  XII клас  

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search