Приети ученици в I клас на II класиране

Уважаеми родители,

Заявления за записване на ученици в първи клас през учебната 2020 – 2021г., приети на второ класиране, се подават в  сградата на СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен в периода от 22.06.2020г. до 26.06.2020г. Записването се извършва в деловодството на училището от 08,00 до 17,00ч. 

Уважаеми родители, 

Заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас се подават на 15.06.2020г. и 17.06.2020г. от  13,00ч. до 17,00ч. и на 16.06.2020 г. и 18.06.2020 г. от 8:00 до 17:00 ч. в деловодството на СУ "Стоян Заимов" - гр. Плевен.
  

Уважаеми родители,

Заявления за записване на ученици за първи клас през учебната 2020 – 2021г., подали заявления за първо класиране, се записват в  сградата на СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен в периода от 08.06.2020г. до 12.06.2020г. Записването се извършва във временна приемна на входа на училището от 16,00 до 18,00ч. при спазване на противоепидемичните мерки. 

Списък на приетите ученици на първо класиране в I клас 

СУ „Стоян Заимов“  - първото училище в облака в град Плевен

В условията на COVID-19 СУ „Стоян Заимов“ - гр. Плевен в партньорство с Център за творческо обучение ускорено направи планираната крачка към дигитализирането на обучението, внедрявайки G Suite за образованието. Въпреки краткото време, училището вече разполага с 926 активни потребители и 299 Google Classrooms.

Скоростните резултати мотивираха директорът Анни Петкова да подкрепи своя екип закупувайки  10 броя уиндоуски устройства Acer B118-G2 с мулти тъч дисплей, активна писалка, подсилен корпус и издръжливост на батерията 8 часа на ден. С тези стъпки СУ "Стоян Заимов" върви уверено по пътя към цялостна образователна трансформация.

Прилагаме текст на писмо до колективът на СУ „Стоян Заимов“ - гр. Плевен от Център за творческо обучение

 

 

 Център за творческо обучение

Уважаеми колеги,

Център за творческо обучение изразява своята удовлетвореност от успешното сътрудничество между двете страни. Да подпомогнеш едно учебно заведение успешно да направи крачка напред в развитието си и да го превърнеш в модел за съвременно такова е не само трудна задача, но и истинско призвание.

С успешното реализиране на тази амбициозна цел се е заела г-жа Анни Петкова, директор на СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен . Благодарение на усилията ѝ и ясната стратегия, училището успява за кратко време да внедри смислено използването на „облачни“ услуги в обучителния процес, превръщайки го в първото училище от такъв тип в града. Обученият педагогически екип и гъвкавостта на директора раждат решение, което влиза в синхрон с предизвикателствата на дистанционно обучение, а мисията е една - качествено обучение за възпитаниците на училището.

Като добър мениджър, г-жа Петкова има дългосрочна стратегия за развитие на училището, която включва активно използване на образователната „облачна“ платформа, където всички учители и ученици са със свои електронни профили, осигуряващи им работа в защитена среда и непрекъснато взаимодействие. Достъпът до различни образователни приложения предвижда превръщането на учениците в сътрудници на учителя и създатели на учебно съдържание, подчинено на проектно базирано обучение.

Дигитализация на административните процеси и кандидатстване по различни проекти, са други основни компоненти от иновативната политика на училището. Трансформацията на учебната среда е също сред приоритетите на директора на СУ „Стоян Заимов“ като в момента тече такава на кабинет по биология и здравно образование, който ще бъде превърнат в съвременно и технологично място, привличащо учениците.

С дългосрочния си план за развитие на училището, чрез най-съвременни методи и технологии, г-жа Анни Петкова успешно успява да направи прехода от традиционно към модерно образование, което да носи на учениците по-голямо удовлетворение от придобиването на нови знания.

 

Пожелаваме успех!

Александър Ангелов,

управител на Център за творческо обучение

 

Подаването на заявления за явяване на изпит, по желание, по чужд език в VII и в X клас, и за информационни технологии в X клас се извършва в срок от 8 април до 10 април 2020 година. Всяко заявление следва да е попълнено и подписано от ученика и родителя/настойника, сканирано и изпратено на електронната поща на училището.

 

Приложения

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search