От 29.10.2020 до 11.11.2020  година включително, учениците от VIa, VIII, IX, X, XI, XII ще се обучават в електронна среда чрез използване на G Suite за образованието

Родителските срещи за началото на новата учебна година ще се проведат, както следва:

на 9 септември (сряда), от 18.00 часа - 1,2,3,4,5,6 клас, 8 клас и 12 клас

на 10 септември (четвъртък), от 18.00 часа  - 7 клас, 9,10,11 клас
©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search