За учебната  2021 / 2022 година

СУ „Стоян Заимов“-Плевен приема ученици  в V  клас в четири паралелки с разширено изучаване на:

 • Български език и литература;
 • Математика;
 • Английски език;
 • Втори чужд език

Възможност за допълнително обучение по хореография, занимания по интереси, целодневна организация на учебния ден.

Приемът в V клас в СУ „Стоян Заимов“ – град Плевен, се осъществява за ученици, завършващи IV клас през учебната 2020 / 2021 година в СУ „Стоян Заимов“ – Плевен и за ученици,  завършващи IV клас през учебната 2020 / 2021 година други училища.

График на дейностите

Дейност

Срок

Учениците, завършващи IV клас в СУ „Стоян Заимов“-Плевен, подават документи за записване в V  клас на първи етап на класиране

01.07.2021 -  02.07.2021

Обявяване на  свободните места в V клас за учебната 2020 / 2021 г.

05.07.2021

Подаване на документи за участие във втори етап на  класиране от ученици на други училища

05.07.2021 -  06.07.2021

Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап и записване на приетите ученици

07.07.2021

Обявяване на списъците със записаните ученици на втори етап и свободните места

08.07.2021

Подаване на документи и записване при наличие на свободни места след втори етап

до 14.09.2021

(5) Когато желаещите ученици за една паралелка са повече от местата, обявени в училищния план-прием, кандидатите се подреждат по низходящ ред на бала.

(6) Балът се формира като сбор от оценките на национално външно оценяване по  български език и литература, и  математика.

В случай, че кандидатите от други училища са повече от свободните места, се прилагат следните критерии:

 1. живеещи в близост до училището;
 2. наличие на други деца в семейството, които учат в училището.

Необходими документи за периода 01.07.2021 -  02.07.2021

 1. заявление за записване (Приложение № 13);
 2. удостоверение за завършен начален етап (оригинал);
 3. заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас - (Приложение № 14);
 4. заявление за факултативни часове, които ще се изучават в V клас - (Приложение № 15);
 5. заявление за избор на спортни дейности - (Приложение № 16);

Необходими документи за периода 05.07.2021 -  06.07.2021

 1. заявление за участие в класиране (Приложение № 17);
 2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование – копие.

Необходими документи за 07.07.2021

 1. заявление за записване (Приложение № 13);
 2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование – оригинал;
 3. удостоверението за раждане (за сверяване);
 4. заявление за избираеми часове, които ще се изучават в V клас (Приложение № 14);
 5. заявление за факултативни часове, които ще се изучават в V клас (Приложение №15);
 6. заявление за избор на спортни дейности (Приложение № 16);

На 10.06.2021 година, учениците от 11б клас проведоха час по английски език в Регионална Библиотека „Христо Смирненски“ – град Плевен, Отдел „Чужди езици“. След представяне на презентации за англо-саксонската епична поема „Беоулф“и живота и творчеството на Уилям Шекспир, те се забавляваха с игра на думи „Скрабъл“.

 

     

 

     

 

Уважаеми родители,

всички, които са подали заявление за класиране, са класирани!

 

Начало на подаване заявление за записване на учениците, приети първо класиране:

от 08.06. / вторник /, 08.00 часа до 11.06. / петък / 16:00 часа включително.

Документи се приемат в кабинета на завеждащ административна служба.

 

2021.06.07 Прием в първи клас - класирани ученици

 

Обявяване на свободни места след първо класиране - 14.06.2021 година

Отбелязване на Първи юни

В СУ "Стоян Заимов" - Плевен отбелязаха 1 юни - международния ден на детето. Учениците от училищния клуб "Доброто в нас" към БМЧК - Плевен проведоха демонстрация пред първокласници от училището. Малчуганите проявиха интерес и се включиха в оказването на първа помощ. Преди това те разбраха какво е БЧК, какви са дейностите с които се занимава организацията, какво организира училищния клуб. 
 
Събитието приключи с пускане на червени и бели балони пред училището.
 
      
 
 
          
 
 
     
©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search