Ако детето ви е записано в първи или осми клас имате право на еднократна помощ от 300 лв. За повече информация ТУК

Удостоверенията от страна на СУ "Стоян Заимов" могат да бъдат получени всеки делничен ден от 9. 00 часа до 17. 30 часа, в канцеларията на училището.

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Във връзка със записването на ученици в VIII клас, обръщаме внимание на следното:

1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg.

Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

3. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

4. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора - по образец, предоставя се от комисията в училището
  • оригинал на свидетелство за основно образование

 ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС:

 Записване след ПЪРВО класиране

от 14.07.2021 г.  до 16.07.2021 г.  /включително/

Записване след ВТОРО класиране

от 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г. /включително/

Записване след ТРЕТО класиране

30.07.2021 г.  – петък

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА: 

от 08,00 ч. до 18,00 ч.

на всяка от посочените дати в графика

МЯСТО ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ “СТОЯН ЗАИМОВ” - ПЛЕВЕН:

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

 Училището ни ще участва в НП „Отново заедно“ за провеждане на шестдневни ученически туристически пътувания за ученици, с цел преодоляване на последствията от COVID-19.

 Необходими документи, които родителят подава:

  1. Заявление за участие ТУК
  2. Карта на ученика ТУК
  3. Допълнителни документи:
  • служебни бележки за доход на родителите, за периода 01 януари 2021 г. - 30 юни 2021 г.
  • копие на ТЕЛК - ако има такъв;
  • копие на медицински документ за хронично заболяване - ако има такъв;
  • документ, доказващ, че детето е с един родител или без родители – ако има такъв;

 Срок за подаване на документите - до 14 юли 2021 г. (включително) в деловодството на училището.

Утвърждаване на класираните ученици – на 16.07.2021 г.

©2022 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search