Приети ученици в I клас на II класиране

Уважаеми родители,

Заявления за записване на ученици в първи клас през учебната 2020 – 2021г., приети на второ класиране, се подават в  сградата на СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен в периода от 22.06.2020г. до 26.06.2020г. Записването се извършва в деловодството на училището от 08,00 до 17,00ч. 

Уважаеми родители, 

Заявления за участие във второ класиране за прием в първи клас се подават на 15.06.2020г. и 17.06.2020г. от  13,00ч. до 17,00ч. и на 16.06.2020 г. и 18.06.2020 г. от 8:00 до 17:00 ч. в деловодството на СУ "Стоян Заимов" - гр. Плевен.
  

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search