Записване в VIII клас

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ГИМНАЗИСТИ,

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 Във връзка със записването на ученици в VIII клас, обръщаме внимание на следното:

1. Резултатите от първи етап на класиране следва да проверите в профила на ученика на сайта https://priem.mon.bg.

Ако няма посочена паралелка, ученикът не е класиран и продължава автоматично да участва във втори етап на класиране, като НЕ Е необходимо да се подава заявление.

2. Учениците, класирани по ПЪРВО желание след първи етап на класиране, се записват в училището, в което са приети. Ако ученик не се яви, мястото му не се запазва и се обявява като свободно за втори етап на класиране.

3. Учениците, които са класирани по ВТОРО или СЛЕДВАЩО желание и не са удовлетворени от класирането си на първи етап, следва да подадат в училището, в което са класирани, заявление за участие във втори етап на класиране в същия срок. Желанията не се пренареждат и кандидатът може да се класира на втория етап САМО на по-предно свое желание или на това, на което е приет на първо класиране.

4. Съгласно чл. 72 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, като подават следните документи:

  • заявление до директора - по образец, предоставя се от комисията в училището
  • оригинал на свидетелство за основно образование

 ГРАФИК ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС:

 Записване след ПЪРВО класиране

от 14.07.2021 г.  до 16.07.2021 г.  /включително/

Записване след ВТОРО класиране

от 21.07.2021 г. до 22.07.2021 г. /включително/

Записване след ТРЕТО класиране

30.07.2021 г.  – петък

 РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА: 

от 08,00 ч. до 18,00 ч.

на всяка от посочените дати в графика

МЯСТО ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ И ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ В СУ “СТОЯН ЗАИМОВ” - ПЛЕВЕН:

КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search