Национална програма “Отново заедно”

Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

 Училището ни ще участва в НП „Отново заедно“ за провеждане на шестдневни ученически туристически пътувания за ученици, с цел преодоляване на последствията от COVID-19.

 Необходими документи, които родителят подава:

  1. Заявление за участие ТУК
  2. Карта на ученика ТУК
  3. Допълнителни документи:
  • служебни бележки за доход на родителите, за периода 01 януари 2021 г. - 30 юни 2021 г.
  • копие на ТЕЛК - ако има такъв;
  • копие на медицински документ за хронично заболяване - ако има такъв;
  • документ, доказващ, че детето е с един родител или без родители – ако има такъв;

 Срок за подаване на документите - до 14 юли 2021 г. (включително) в деловодството на училището.

Утвърждаване на класираните ученици – на 16.07.2021 г.

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search