Списък на класираните ученици за първи клас на второ класиране

Входящ номер Дата Точки
1 2894 14.06.2021 г. 100
2 2897 14.06.2021 г. 70
3 2895 14.06.2021 г. 50
4 2896 14.06.2021 г. 50
©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search