Обучение в електронна среда

От 29.10.2020 до 11.11.2020  година включително, учениците от VIa, VIII, IX, X, XI, XII ще се обучават в електронна среда чрез използване на G Suite за образованието

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search