Списък класирани I клас

Уважаеми родители,

Заявления за записване на ученици за първи клас през учебната 2020 – 2021г., подали заявления за първо класиране, се записват в  сградата на СУ „Стоян Заимов“ – гр. Плевен в периода от 08.06.2020г. до 12.06.2020г. Записването се извършва във временна приемна на входа на училището от 16,00 до 18,00ч. при спазване на противоепидемичните мерки. 

Списък на приетите ученици на първо класиране в I клас 

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search