Конкурс "Млад иноватор"

Екип „Бъдеще“ от СУ „Стоян Заимов“ се класира на второ място в Националния конкурс „Млад иноватор“ – за зелени идеи, финалът на който се състоя на 01 март 2020 година в TechnoMagikLand - София.

Проектът ни „Компостирането – като наша мисия“ бе оценен от общо 100 проекта, от които на финала бяха допуснати само седем.

Учениците, участвали в разработването и защитата на проекта са Елиза Петкова от IXa клас, Радослава Маринова от IXa клас, Силвия Ангелова от IXa клас, Даяна Вълчева от Xб клас, Владислав Петров от Xa клас. Техен ръководител е г-жа Катя Трифонова, учител по Биология и здравно образование.

Предстои да бъдат реализирани дейности по компостиране.

Училищното ръководство и учителите, поздравяват екипа за постигнатите резултати, гордеят се с тях и благодарят на родителите им за подкрепата.

©2021 СУ •Стоян Заимов•. Всички права запазени.

Search